EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ПОПИТУ НА КРЕДИТНІ РЕСУРСИ З БОКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Я. В. Поплюйко

Назад

УДК: 311:336.7

Я. В. Поплюйко

ОЦІНКА ПОПИТУ НА КРЕДИТНІ РЕСУРСИ З БОКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті досліджено складові та фактори попиту на кредити з боку суб'єктів економіки України. Наголошується на необхідності застосування комплексної статистичної системи індикаторів. Проведено оцінку рівномірності попиту на кредити у розрізі видів економічної діяльності.

Ya. Popliuiko

DEMAND EVALUATION TO THE CREDIT RESOURCES BY THE MENAGE SUBJECTS

Summary

The article analyses the components and factors of money demand for loans to economic agents of Ukraine. The emphasis lays on the necessity of exploiting of the complex system of statistical indicators. The estimation of uniformity demand for loans by type of economic activity.

№ 21 2015, стор. 47 - 52

Кількість переглядів: 890

Відомості про авторів

Я. В. Поплюйко

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

Ya. Popliuiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistic, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetan

Як цитувати статтю

Поплюйко Я. В. Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб'єктів господарювання. Агросвіт. 2015. № 21. С. 47–52.

Popliuiko, Ya. (2015), “Demand evaluation to the credit resources by the menage subjects”, Agrosvit, vol. 21, pp. 47–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.