EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
І. В. Луняк

Назад

УДК: 331.2:349.232

І. В. Луняк

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація

Визначено роль та місце заробітної плати у формуванні доходів населення. Проведений аналіз структури доходів населення виявив, що в останні роки частка заробітної плати дорівнювала частці соціальної допомоги. Проведено аналіз динаміки реальної та номінальної заробітної плати. Виявлено значну міжрегіональну та міжгалузеву диференціацію в оплаті праці. Здійснено порівняльний аналіз середнього рівня заробітної плати за видами економічної діяльності з основними державними соціальними стандартами.

I. Luniak

SALARY AS THE MAIN SOURSE OF INCOME EMPLOYEE

Summary

The role and place of wages in the formation of incomes was indentified. The structure analysis of incomes of population has revealed that in recent years the wage share was equal to the proportion of social assistance. The analysis of dynamics of real and nominal wages was held. Significant inter-regional and inter-sectoral differentiation in salary was identified. The comparative analysis of middle level of economic activity with major state social standards.

№ 21 2015, стор. 39 - 42

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

І. В. Луняк

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

I. Luniak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Луняк І. В. Заробітна плата як основне джерело доходів найманих працівників. Агросвіт. 2015. № 21. С. 39–42.

Luniak, I. (2015), “Salary as the main sourse of income employee”, Agrosvit, vol. 21, pp. 39–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.