EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
М. М. Миргород, І. І. Садовий

Назад

УДК: 332.3: 631.115

М. М. Миргород, І. І. Садовий

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті розкрито основні проблеми та особливості функціонування фермерських господарств. Ця стаття розглядає просторовий розподіл продуктивності фермерських господарств на Харківщині за період 2007—2013 років. Розглянуто основні вектори розвитку фермерських господарств в Харківській області. Визначено динаміку діяльності фермерських господарств і структуру виробництва ними сільськогосподарської продукції в регіоні. Різні аспекти діяльності фермерських господарств розглянуто на основі застосування дисперсного аналізу. В результаті виявлено неконтрольовані площі високоліквідних, короткострокових культур, які посіяні протягом декількох років на тих же полях, в результаті чого відбувається втрати родючості грунтів, а це деградація. Визначено перспективні напрямки розвитку та посилення їх конкурентних позицій на ринку. Надано рекомендації щодо стабільного розвитку фермерських господарств.

M. Myrgorod, I. Sadovoy

FARMS KHARKIV REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The main problems and peculiarities of functioning of farms are found in the article. This paper examines the spatial distribution of farms in the Kharkiv region for the period 2007—2013. This scientific work deals with the main development vectors of agriculture (farmer) economy in Kharkiv region. The determination is given for farming dynamics and structure of producing of agricultural products in the region. Strong and weak sides farmer economies are examined on the basis of application of analysis of variance (ANOVA). As a result, we have uncontrolled amounts of highly liquid, short-term crops that are sown for several years on the same fields, resulting in the loss of soil fertility and it's degradation. The major perspective ways of development and strengthening of their competitive position in market conditions are defined. Recommendations concerning the sustainable development of farmers are given. It is proved that under present conditions the basis of adaptive farming systems should be dynamic, combined and at the same time science-based crop rotations.

№ 21 2015, стор. 31 - 38

Кількість переглядів: 994

Відомості про авторів

М. М. Миргород

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

M. Myrgorod

PhD in Economics, associate professor, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv


І. І. Садовий

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

I. Sadovoy

graduate student, V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Миргород М. М., Садовий І. І. Фермерські господарства харківщини: проблеми та перспективи. Агросвіт. 2015. № 21. С. 31–38.

Myrgorod, M. and Sadovoy, I. (2015), “Farms kharkiv region: problems and prospects”, Agrosvit, vol. 21, pp. 31–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.