EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В. О. Жмуденко

Назад

УДК: 338.746.1

В. О. Жмуденко

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Досліджено сутність державного аудиту як інструменту посилення національної економічної безпеки. Розглянуто питання необхідності створення системи державного регулювання економічної безпеки аграрної сфери та здійснення контролю за реалізацією державної політики в сфері забезпечення економічної безпеки. Узагальнено основні етапи контролю реалізації стратегії. Запропоновано стратегію економічної безпеки аграрної сфери регіону, основою якої мають слугувати програми економічної безпеки галузі у регіонах, де буде чітко визначено пріоритетні напрями її розвитку шляхом програмно-цільового методу.

V. Zhmudenko

MONITORING AND CONTROL OF AGRICULTURAL SECTOR'S ECONOMIC SECURITY AS A FUNCTION OF STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

The essence of the public audit as a reinforcer of national economic security is investigated. The questions as to the necessity for developing the system of state control of agricultural sector and monitoring the state policy implementation for economic security are examined. The main stages of policy implementation control are summarized. The economic security strategy of agricultural sector of the region is suggested, which should serve as a basis for economic security program of local branch, which determines the priority directions of its development through program-target method.

№ 21 2015, стор. 25 - 30

Кількість переглядів: 931

Відомості про авторів

В. О. Жмуденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

V. Zhmudenko

PhD, associate professor of management organizations, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Жмуденко В. О. Моніторинг та контроль за станом економічної безпеки аграрної сфери як функції стратегічного управління. Агросвіт. 2015. № 21. С. 25–30.

Zhmudenko, V. (2015), “Monitoring and control of agricultural sector's economic security as a function of strategic management”, Agrosvit, vol. 21, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.