EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ
В. М. Орел

Назад

УДК: 338.43.01:636.2:658.512

В. М. Орел

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ

Анотація

На підприємствах, порівнюваних з технічного оснащення і генетичного потенціалу тварин, виробничі показники значно розрізняються. В результаті багатьом підприємствам не вдається реалізувати конкурентні переваги високотехнологічного виробництва. Головною причиною є недооцінка вимог до виробничого персоналу, спеціалістів і керівників, які пред'являє сучасне свинарство. Сучасне інтенсивне свинарство якісно змінює характер праці в основному виробництві, перетворює оператора в промислового робітника, що має вузьку спеціалізацію, пов'язану з обслуговуванням конкретної групи тварин і використовує високотехнологічне обладнання. Особливістю засобів сучасного виробництва є високий рівень автоматизації процесів, що дозволяє оператору зосередитися на обслуговуванні тварин. Однак ряд технологічних операцій (годування, підтримання мікроклімату, освітленості та ін. ) Вимагають від оператора знань і навичок з найпростішого налагодження та регулювання обладнання. Промислове свинарство є потоковим виробництвом з жорстким ритмом, суворою циклічністю окремих процесів, високою інтенсивністю праці.

V. Orel

PRINCIPLES ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS IN INDUSTRIAL PIG FARMING

Summary

In enterprises with comparable technical equipment and the genetic potential of animals, performance are different. As a result, many businesses can not realize competitive advantages of high-tech manufacturing. The main reason is the underestimation of the requirements for the production staff, specialists and managers who makes the pig farm. Modern intensive pig qualitatively changing nature of work in the main production operator converts industrial worker that is highly specialized for servicing a particular group of animals and using high-tech equipment. The feature of the modern means of production is high level of automation processes, allowing the operator to focus on service animals. However, a number of technological operations (feeding, maintaining microclimate, lighting, etc.). Needs of operator skills with simple adjustment and control equipment. Industrial pig production are streamed hard rhythm, severe cycles of individual processes, high intensity work.

№ 21 2015, стор. 21 - 24

Кількість переглядів: 914

Відомості про авторів

В. М. Орел

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет"

V. Orel

candidate of economical science, associate professor of the chair " Economics and Management " Mykolaiv branch PVNZ "European University" (Ukraine)

Як цитувати статтю

Орел В. М. Принципи організаційно-економічних відносин у промисловому свинарстві. Агросвіт. 2015. № 21. С. 21–24.

Orel, V. (2015), “Principles organizational and economic relations in industrial pig farming”, Agrosvit, vol. 21, pp. 21–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.