EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ НА ПРИКЛАДІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ З ТЕПЛИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
К. О. Братковська, А. М. Іванюк

Назад

УДК: 338.45:621.311

К. О. Братковська, А. М. Іванюк

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ НА ПРИКЛАДІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ З ТЕПЛИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Анотація

Запропоновано систематизацію енергозберігаючих заходів для сільськогосподарських підприємств за видом енергії та за процесом, в якому енергія бере участь. Показано, що доцільно розглядати зниження витрат на енергоресурси в процесах виробництва енергії та її споживання комплексно. Пошук комбінації енергозберігаючих заходів та вибір джерел енергопостачання підприємств агропромислового комплексу запропоновано у вигляді задачі оптимізації з критерієм мінімальних витрат на енергоресурси. Додатково для зниження витрат на енергоресурси сільськогосподарських підприємств розглядається можливість впровадження енергогенеруючого обладнання з використанням нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у вигляді продуктів життєдіяльності великої рогатої худоби та сільськогосподарських рослинних відходів та продаж надлишку електроенергії в оптовий ринок за "зеленим" тарифом та теплової енергії за договірною ціною.

K. Bratkovska, A. Ivaniuk

THE COMPREHENSIVE APPROACH TO REDUCING ENERGY COSTS BY THE EXAMPLE OF LIVESTOCK FARM WITH GREENHOUSE

Summary

Energy saving measures systematize for farms by type of energy and the process, in which energy is involved, is proposed.
It is shown that reduce energy costs in the processes of energy production and its consumption should be considered comprehensively.
Search of combination of energy saving measures and choice of energy sources for agricultural enterprises is offered in the form of the optimization problem with the criterion of minimum energy costs.
The possibility of power generating equipment introduction using alternative and renewable energy sources in the form of cattle and agricultural plant waste and selling surplus electricity in the wholesale market for the "green" tariff and heat at a bargain price is considered additionally to reduce energy costs farms.

№ 21 2015, стор. 15 - 20

Кількість переглядів: 969

Відомості про авторів

К. О. Братковська

к. е. н., доцент кафедри електротехніки та енергетичного менеджменту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

K. Bratkovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of hair of electrical engineering and energy management, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya


А. М. Іванюк

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. Ivaniuk

undergraduate, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Братковська К. О., Іванюк А. М. Комплексний підхід до зниження витрат на енергоресурси на прикладі тваринницької ферми з тепличним господарством. Агросвіт. 2015. № 21. С. 15–20.

Bratkovska, K. and Ivaniuk, A. (2015), “The comprehensive approach to reducing energy costs by the example of livestock farm with greenhouse”, Agrosvit, vol. 21, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.