EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
О. В. Музиченко

Назад

УДК: 336.22:339.92

О. В. Музиченко

ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація

У статті узагальнено досвід застосування інструментів податкового стимулювання в податкових системах постсоціалістичних країн, що приєдналися до Європейського Союзу. Виявлено три тенденції застосування інструментів податкового регулювання. Перша — відмова від використання спеціальних податкових режимів та значне скорочення податкових пільг (Словаччина, Естонія). Друга — обмежене використання спеціальних податкових режимів та запровадження в податкову систему комплексу податкових пільг стимулюючого характеру, спрямованих на зменшення податкового навантаження, створення нових робочих місць, заохочення до наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності (Болгарія, Литва, Румунія, Угорщина, Чехія). Третя — широке використання спеціальних податкових режимів у поєднанні з наданням суб'єктам малого бізнесу податкових пільг (Польща, Латвія). Обгрунтовано рекомендації щодо адаптації окремих зарубіжних податкових технологій та інструментів до вітчизняної практики оподаткування.

O. Muzychenko

TOOLS OF TAX INCENTIVES OF SMALL BUSINESS IN TAX SYSTEMS OF POST-SOCIALIST COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Summary

The experience of application of the instruments of tax incitement in the tax systems of post-socialist countries that joined the European Union was summarized in the article. Three trends of use of instruments of tax regulation was revealed. The first is avoiding the use of special tax regimes and a significant reduction of tax preferences (Slovakia, Estonia). The second is limited use of special tax regimes and the introduction of the complex of incentive tax preferences aimed at reducing of the tax load at tax system, creating new work places and encouraging research, investment and innovation activity (Bulgaria, Lithuania, Romania, Hungary, Czech Republic). The third is the wide use of special tax regimes, joined with the provision for small business tax preferences (Poland, Latvia). Recommendations about the adaptation of certain foreign tax technologies and tools to the national tax practice were proved.

№ 20 2015, стор. 57 - 65

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

O. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

Як цитувати статтю

Музиченко О. В. Інструменти податкового стимулювання малого підприємництва в податкових системах постсоціалістичних країн європейського союзу. Агросвіт. 2015. № 20. С. 57–65.

Muzychenko, O. (2015), “Tools of tax incentives of small business in tax systems of post-socialist countries of the european union”, Agrosvit, vol. 20, pp. 57–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.