EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. ДОСВІД ПОЛЬЩІ
К. В. Наконечна

Назад

УДК: 338.2

К. В. Наконечна

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. ДОСВІД ПОЛЬЩІ

Анотація

У статті проаналізовано діяльність СЕЗ в Україні та досліджено їх діяльність, організаційно-правову база в Польщі для здійснення рекомендацій щодо впровадження закордонного досвіду в нашій країні як важливого елементу державної регіональної економічної політики. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи: аналізу та синтезу, порівняльно-історичний або територіальний, метод еталонів та аналогії, індукції та дедукції.
У результаті дослідження висвітлено інституційний механізм створення спеціальних економічних зон в Польщі, охарактеризовано діяльність основних спеціальних економічних зон, встановлено основну їх відмінність від спеціальних економічних зон інших країн, зазначені позитиви та негативні сторони функціонування спеціальних економічних зон. У висновках зазначено про те, що в Польщі названа форма співпраці отримала широкий розвиток, є вагомим засобом для залучення іноземних інвестицій та пом'якшення проблеми зайнятості. Незважаючи на тиск зі сторони ЄС, ця форма співпраці продовжує існувати і приносити свої благотворні результати.

K. Nakonechna

SPECIAL ECONOMIC ZONES AS AN EFFECTIVE TOOL OF REGIONAL ECONOMIC POLICY. POLISH EXPERIENCE

Summary

The article analyzes the activities of free economic zones in Ukraine and investigated their activities, organizational and legal base in Poland to implement the recommendations concerning the introduction of foreign experience in our country as an important element of state regional policy. To achieve the objectives used the following methods: analysis and synthesis, comparative historical or territorial, method and standards of analogy, method of induction and deduction.
The study highlights the institutional mechanism of the creation of special economic zones in Poland described the activities of major special economic zones established their main difference from the special economic zones of other countries, said positive and negative aspects of functioning of special economic zones.
The findings indicated that in Poland named form of cooperation received extensive development, is an important tool for attracting foreign investment and alleviate employment. Despite pressure from the EU, this form of cooperation continues to exist and bring their beneficial results.

№ 20 2015, стор. 29 - 35

Кількість переглядів: 791

Відомості про авторів

К. В. Наконечна

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor of innovative activity of AIC department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Наконечна К. В. Спеціальні економічні зони як дієвий засіб регіональної економічної політики. досвід польщі. Агросвіт. 2015. № 20. С. 29–35.

Nakonechna, K. (2015), “Special economic zones as an effective tool of regional economic policy. polish experience”, Agrosvit, vol. 20, pp. 29–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.