EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
Л. А. Запара

Назад

УДК: 65.014

Л. А. Запара

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті розглядається еволюція теорії і практики управління на різних стадіях розвитку суспільства. Кожна з цих стадій висувала цілий ряд притаманних саме їй управлінських концепцій. Розглянуто чотири основні підходи до управління: з позицій різних наукових шкіл, процесний, системний і ситуаційний. Але зміни, що відбуваються в сучасному світі, вимагають свого відображення і в зміні основних парадигм і теорій менеджменту. В цих умовах мова повинна йти про систему управління саморозвитком і самоорганізацією компанії.

L. Zapara

BASIC GOING IS NEAR MANAGEMENT: EVOLUTION AND PROSPECTS

Summary

The article describes the evolution of the theory and practice of management at different stages of development of society. Each of these stages has advanced a number of inherent managerial concepts to her. Reviewed four major approaches to management: from the standpoint of different scientific schools, process, system and situational. But the changes occurring in the world today, demand to be reflected in the change of basic paradigms and theories of management. In these circumstances, we should be talking about the management of self-development and self-organization of the company.

№ 20 2015, стор. 16 - 22

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

Л. А. Запара

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

L. Zapara

PhD, professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian-economic University

Як цитувати статтю

Запара Л. А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи . Агросвіт. 2015. № 20. С. 16–22.

Zapara, L. (2015), “Basic going is near management: evolution and prospects”, Agrosvit, vol. 20, pp. 16–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.