EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ОПРИБУТКУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ
О. А. Рибакова

Назад

УДК: 657

О. А. Рибакова

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ОПРИБУТКУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПТАШИНОГО ПОСЛІДУ

Анотація

У статті розглянуто технологічні особливості такого виду побічної продукції птахівництва, як пташиний послід. Досліджено напрямки його переробки та утилізації, серед яких є досить новий — це отримання біогазу, який потім можна використовувати. Також досліджено оподаткування такого виду продукції в залежності від його подальшого використання та наведено ставки податку. Розглянуто порядок обліку та оцінки даної побічної продукції та запропоновано нові підходи до її оцінки.

O. Rybakova

ACCOUNTING ASPECTS POSTING AND USE BIRD DROPPINGS

Summary

This article describes the technological features of this type of by-products of poultry, as bird droppings. Studied directions processing and disposal, among which is fairly new — is biogas, which then can be used. Also studied taxation of this type of product, depending on its future use and are tax rates. We consider the accounting and evaluation of by-products and the new approaches to its assessment.

№ 19 2015, стор. 72 - 77

Кількість переглядів: 1049

Відомості про авторів

О. А. Рибакова

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Rybakova

graduate student, Kyiv National Economic University

Як цитувати статтю

Рибакова О. А. Облікові аспекти оприбуткування і використання пташиного посліду. Агросвіт. 2015. № 19. С. 72–77.

Rybakova, O. (2015), “Accounting aspects posting and use bird droppings”, Agrosvit, vol. 19, pp. 72–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.