EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ АПК УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ ЄС
І. М. Івашків

Назад

УДК: 339.9:338

І. М. Івашків

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ АПК УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКАХ ЄС

Анотація

Проаналізовано питому вагу у експортно-імпортних операціях основних країни-партнерів України; автором визначено частка експортної виручки держави від реалізації агропродовольчої продукції; проаналізовано зміну торгівельної орієнтації України в торгівлі продукцією АПК з країнами світу; здійснено аналіз імпорту продукції АПК до країн ЄС та частка вітчизняного експорту агропродовольчої продукції в ЄС.

I. Ivashkiv

FOREIGN ORIENTATION TO THE IMPLEMENTATION AIC UKRAINE AGRI-FOOD PRODUCTS TO THE EU MARKETS

Summary

Analyzed the proportion of export-import operations, major countries — partners of Ukraine; author defined share of export earnings from the sale of state agri-food products; analyzed the change in trade orientation of Ukraine in the trade of agricultural products with the world; an analysis of imports of agricultural products to the EU countries and the share of domestic exports of agri-food products in the EU.

№ 19 2015, стор. 59 - 62

Кількість переглядів: 1099

Відомості про авторів

І. М. Івашків

к. е. н., старший науковий співробітник, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГКР НААН, м. Івано-Франківськ

I. Ivashkiv

PhD in Economics, Senior Research Fellow Carpathian State Agricultural Experiment Station Institute of Agriculture Carpathian region NAAS

Як цитувати статтю

Івашків І. М. Зовнішньоторговельна орієнтація апк України щодо реалізації агропродовольчої продукції на ринках єс. Агросвіт. 2015. № 19. С. 59–62.

Ivashkiv, I. (2015), “Foreign orientation to the implementation aic Ukraine agri-food products to the eu markets”, Agrosvit, vol. 19, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.