EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ
Н. П. Венгерук, Я. В. Бобирець

Назад

УДК: 657.422.1

Н. П. Венгерук, Я. В. Бобирець

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками, визначено переваги та недоліки таких систем, окреслено особливості їх інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням. Висвітлено проблему удосконалення повністю автоматизованого процесу здійснення безготівкових розрахунків на підприємстві та їх обліково-аналітичного забезпечення, віртуального зв'язку з банком, дистанційного обслуговування. Швидка обробка потоків інформації є одним із головних чинників, що пливають на прийняття управлінських рішень та на ефективність банківської діяльності загалом. Окрім того, банки мають достатні фінансові можливості для впровадження найсучаснішої техніки. Тому дистанційне банківське обслуговування є тим перспективним та актуальним напрямом дистрибуції банківських продуктів, що потребує додаткового вивчення і подальшого впровадження.
Виявлено особливості електронного документообороту при здійсненні безготівкових розрахунків через системи "Клієнт — Банк" та "Інтернет — Банк". Вказано їхні переваги та недоліки для окремих груп користувачів.

N. Vengeruk, Y. Bobyrets

CHARACTERISTICS OF THE OPERATION OF REMOTE CONTROL SYSTEMS OF BANK ACCOUNTS

Summary

In the article the peculiarities of remote control systems of bank accounts, identified the advantages and disadvantages of such systems, outlined the features of their integration with accounting software. The problem of improving the implementation of fully automated cashless payments in the company and their accounting and analytical software, virtual communication with the bank remote service. Fast processing of information flows is one of the main factors that plyvayut on management decisions and the performance of banking activity in general. In addition, the banks have sufficient financial capacity for implementing the most modern technology. Because remote banking service is the promising and important area of distribution of banking products, which requires further study and subsequent implementation. The features of electronic document circulation in the commission of non-cash payments through the system "Client — Bank" and "Internet — Bank", their advantages and disadvantages for specific groups of users.

№ 19 2015, стор. 35 - 39

Кількість переглядів: 946

Відомості про авторів

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент бухгалтерського обліку і аудит, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


Я. В. Бобирець

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Y. Bobyrets

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Венгерук Н. П., Бобирець Я. В. Особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками. Агросвіт. 2015. № 19. С. 35–39.

Vengeruk, N. and Bobyrets, Y. (2015), “Characteristics of the operation of remote control systems of bank accounts”, Agrosvit, vol. 19, pp. 35–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.