EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕКЛАМА ТЕРИТОРІЇ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ЇЇ ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ
О. В. Євтушенко

Назад

УДК: 338.46

О. В. Євтушенко

РЕКЛАМА ТЕРИТОРІЇ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ЇЇ ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Стаття присвячена питанням туристичної привабливості території, показано роль маркетингових комунікацій у формуванні та сприйнятті туристичного образу території. Формування позитивного іміджу регіонів та країни загалом є фактором підвищення конкурентоспрможності країни, що сприяє одержанню сукупності соціально-економічних ефектів на мікро-, мезо- та макрорівнях.

O. Yevtushenko

ADVERTISING TERRITORY AS A NECESSARY FACTOR IN ITS TOURISM DEVELOPMENT

Summary

Article is devoted to the tourism attractiveness, the role of marketing communications in shaping the image and perception of the tourist area. Creating a positive image of the region and the country in general is a factor increasing konkurentosprmozhnosti countries, contributing to obtaining a set of socio-economic effects at the micro, meso and macro levels.

№ 18 2015, стор. 56 - 59

Кількість переглядів: 936

Відомості про авторів

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Євтушенко О. В. Реклама території як необхідний чинник її туристичного розвитку. Агросвіт. 2015. № 18. С. 56–59.

Yevtushenko, O. (2015), “Advertising territory as a necessary factor in its tourism development”, Agrosvit, vol. 18, pp. 56–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.