EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
Л. С. Іванова

Назад

УДК: 338.439:504

Л. С. Іванова

ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Анотація

У статті розкривається першопричини нарощення обсягів виробництва органічної продукції в провідних країнах світу та Україні. Зокрема, з'ясовано основні першопричини розвитку органічного землеробства в світі. Основна увага приділялася розгляду методів державного регулювання, які використовуються в провідних країнах світу з метою нарощення обсягів виробництва основних видів органічної продукції. Встановлено, що основним виробником органічної продукції в економічно розвинутих країнах світу є дрібні сільськогосподарські товаровиробники. Переробляють і пакують таку продукцію невеликі та середні підприємства, розташовані, як правило, поблизу відповідних ферм.
Встановлено, що основними каналами збуту органічної продукції є: супермаркети традиційних роздрібних мереж, спеціалізовані продуктові магазини, ринки, інтернет-магазини, прямі продажі фермерських господарств.
Доведено, що основними чинниками, що сприяють розвитку органічного виробництва в Україні, є незадоволений попит неї у провідних країнах із розвиненою економікою, що пояснює їхню зацікавленість щодо розвитку органічного виробництва в нашій країні.
Встановлено, що основним фактором, який негативно впливає на відсутність позитивних тенденцій розвитку органічного землеробства є відсутність дієвої державної підтримки.

L. Ivanova

ORGANIC PRODUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Summary

The article deals with the causes of increasing amounts of organic production in developed countries Ukraine. The main causes of organic farming in the world. The attention is mostly paid to review methods of state regulations used in leading countries to increase the production of main organic products. It was established that the main producers of organic products in developed countries are small agricultural producers. Small and medium enterprises process and pack these products usually near the farms.
The main distribution channels of organic products are: traditional supermarket retailers, special grocery stores, markets, online stores, direct sales farms.
It was proved that the main factors contributing to the development of organic production in Ukraine are unsatisfied demand in major developed economies, which explains their interest in the development of organic production in our country.
The main factor affecting the lack of positive trends in the development of organic agriculture is the absence of effective governmental support.

№ 18 2015, стор. 30 - 35

Кількість переглядів: 1031

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

PhD, department of Management Of Foreign-Economic Affair, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Іванова Л. С. Виробництва органічної продукції: світовий досвід та вітчизняні реалії. Агросвіт. 2015. № 18. С. 30–35.

Ivanova, L. (2015), “Organic production: international experience and domestic realities”, Agrosvit, vol. 18, pp. 30–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.