EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ФОРМАТ
А. І. Крисак

Назад

УДК: 332.3

А. І. Крисак

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ФОРМАТ

Анотація

У статті досліджено окремі аспекти ефективності земельних відносин та здійснено їх стандартизацію через розрахунок індивідуальних територіальних індексів. Критерій оцінки ефективності інституціональних зрушень та соціальної спрямованості у системі регулювання земельних відносин передбачає застосування підкритеріїв оцінки, таких, як: частка сільськогосподарських земель в оренді, частка сільськогосподарських земель в державній власності, частка сільськогосподарських земель у приватній власності. Здійснено порівняльну оцінку та розглянуто динаміку ефективності соціально-інституціонального регулювання земельних відносин за 2000, 2008 та 2013 роки. Результати розрахунку інтегрального територіального індексу визначають рівень ефективності інституціональних зрушень та соціальної спрямованості регулювання земельних відносин щодо володіння та розпорядження землями сільськогосподарського призначення та групування його за порівняно низьким, нижчим середнього рівня, вищим середнього рівня та порівняно високим інтервалами в розрізі регіонів України.

A. Krysak

INSTITUTIONAL PROGRESS AND SOCIAL FOCUS EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF LAND RELATIONS REGULATION: AGRICULTURAL FORMAT

Summary

Particular aspects of land relations efficiency are investigated in the article and its standardization thanks to the individual territorial indexes calculation is also provided. The criterion to estimate the institutional progress and economic focus of the land relations regulation efficiency provides following subcriteria: agricultural lands part of the rent, agricultural lands part of the state property, agricultural lands part of the private property. The comparative estimation and the efficiency dynamic of social and institutional land relations regulation in 2000. 2008, and 2013 are provided and reviewed by the author. Results of the integral territorial index calculation defines the level of land relations regulation institutional progress and economic focus efficiency concerning agricultural lands and its grouping according to comparatively low, lower than the average, higher than the average, and comparatively high level of intervals in different regions of Ukraine.

№ 18 2015, стор. 23 - 29

Кількість переглядів: 937

Відомості про авторів

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Крисак А. І. Ефективність інституціональних зрушень та соціальної спрямованості у системі регулювання земельних відносин: сільськогосподарський формат. Агросвіт. 2015. № 18. С. 23–29.

Krysak, A. (2015), “Institutional progress and social focus efficiency of the system of land relations regulation: agricultural format”, Agrosvit, vol. 18, pp. 23–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.