EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
В. В. Папп

Назад

УДК: 338.48

В. В. Папп

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено соціально-економічну сутність сільського зеленого туризму. Розглянуто роль сільського зеленого туризму як важливої галузі національного та світового господарства. Досліджено основні тенденції розвитку цього виду туризму, визначено його роль в економіці різних країн і доведено вплив туризму на розвиток пов'язаних з ним галузей діяльності. Розкрито переваги сільського зеленого туризму, визначено умови його розвитку, окреслено основні завдання розвитку зеленого туризму на внутрішньому та зовнішньому ринках.

V. Papp

GREEN RURAL TOURISM AS A PRIORITY THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORY OF UKRAINE

Summary

In the article the socio-economic essence of green tourism. The role of rural green tourism as an important sector of the national and world economy. The basic trends of this kind of tourism and its role in the economy of different countries and proven impact of tourism on the development of related sectors of activity. Revealed the benefits of green tourism, the conditions of its development, outlined the main tasks of the development of green tourism in domestic and foreign markets.

№ 18 2015, стор. 17 - 22

Кількість переглядів: 1136

Відомості про авторів

В. В. Папп

д. е. н., доц., професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

V. Papp

doctor of economic sciences, associate professor, professor of department of tourism and recreation, Mukachevo state university

Як цитувати статтю

Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України. Агросвіт. 2015. № 18. С. 17–22.

Papp, V. (2015), “Green rural tourism as a priority the development of rural territory of Ukraine”, Agrosvit, vol. 18, pp. 17–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.