EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В. М. Ціхановська, С. Я. Ковальчук

Назад

УДК: 338.1:338.432:631.147

В. М. Ціхановська, С. Я. Ковальчук

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ВПЛИВ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті визначено маркетингові інструменти на стадіях життєвого циклу органічної продукції. Розкрито основні характеристики та вказано відповідні міжнародні стандарти якості екологічно чистої продукції, згідно з якими виробництво даного виду продукції є перспективним напрямом розвитку. Здійснено аналіз інноваційних та експортних можливостей підтримки операторів органічного ринку в умовах СОТ.

V. Cikhanovska, S. Kovalchuk

ECONOMY GROWING OF AGRARIAN SPHERE: INFLUENCE OF ORGANIC AGRICULTURE

Summary

In the article certainly marketings instruments are on the stages of life cycle of organic products. Basic descriptions are exposed and the proper international standards of quality are indicated ecologically clean products, in obedience to which a production of this type of products is perspective direction of development. The analysis of innovative and export possibilities of support of operators of organic market is carried out in the conditions of SOT.

№ 18 2015, стор. 10 - 16

Кількість переглядів: 1002

Відомості про авторів

В. М. Ціхановська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Cikhanovska

d. е. s., a professor of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism is the Winnitca national agrarian university, Winnitca


С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. Kovalchuk

c. e. s., associate professor, of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism,is the Winnitca national agrarian university, Winnitca

Як цитувати статтю

Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства. Агросвіт. 2015. № 18. С. 10–16.

Cikhanovska, V. and Kovalchuk, S. (2015), “Economy growing of agrarian sphere: influence of organic agriculture”, Agrosvit, vol. 18, pp. 10–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.