EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
І. С. Комаренко

Назад

УДК: 658.5:664:005.332.4

І. С. Комаренко

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

У статті розглянуто процес формування теоретичних засад та обгрунтування типових практичних рекомендацій щодо посилення конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості у поєднанні із вибором необхідного типу політики управління в умовах впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. В результаті попереднього аналізу теоретично обгрунтовано три типи політики управління підприємствами: формування, забезпечення та нарощення конкурентоздатності. Зернопереробні підприємства репрезентативної вибірки (борошномельно-круп'яна, комбікормова та хлібопекарська галузі) згруповано відповідно до розробленої матриці типів політики управління, що дозволило визначити переважаючий тип політики та рівень розвитку конкурентних умов в країні. Крім того, запропоновано перелік типових практичних рекомендацій за результатами аналізу конкурентних позицій підприємств репрезентативної вибірки (документальне підтвердження впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності продукції харчової промисловості; підвищення ефективності топ-менеджменту; реорганізація форми власності тощо). Наведені заходи додатково класифіковано за національним, галузевим та фірмовим рівнями відповідно до впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Відповідно до представлених типових практичних рекомендацій проаналізовано внутрішній потенціал господарської діяльності зернопереробних підприємств харчової промисловості в умовах мінливого впливу чинників зовнішнього середовища та надано індивідуальні рекомендації для кожного підприємства репрезентативної вибірки.

I. Komarenko

ECONOMIC THEORY AND PRACTICE OF FOOD INDUSTRY GRAIN-PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS ENHANCING

Summary

The article is devoted to the process of theoretical basis formation and typical practical recommendations justification which concern the food industry grain-processing enterprises competitiveness enhancing in combination of the necessary type of management policy selection under the influence of external and internal factors. As a result of the preliminary analysis there were theoretically justified three types of enterprises management policy: formation, maintenance and increase competitiveness. Grain-processing enterprises of representative sample (flour and cereals, feed mill and bakery industry) were grouped according to the developed matrix of management policy types, which allowed to determine the predominant type of the policy and the level of competitive conditions in the country. In addition, the list of typical practical recommendations was proposed on the base of competitive position analysis of the representative sample (documentary evidence of the food products quality and safety international standards implementation, increasing the efficiency of top management, reorganization of ownership, etc.). These measures are further classified according to national, sectoral and firm levels under the influence of external and internal factors. According to the presented typical practical recommendations the internal potential of food industry grain-processing enterprises economic activity was analyzed in conditions of environmental factors changing influence and individual recommendations for each firm from the representative sample were provided.

№ 17 2015, стор. 49 - 54

Кількість переглядів: 1009

Відомості про авторів

І. С. Комаренко

к. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

I. Komarenko

PhD in Economics, The Department of Economic Theory and International Economy, Petro Mohyla Black Sea State University

Як цитувати статтю

Комаренко І. С. Економічна теорія та практика посилення конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2015. № 17. С. 49–54.

Komarenko, I. (2015), “Economic theory and practice of food industry grain-processing enterprises competitiveness enhancing”, Agrosvit, vol. 17, pp. 49–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.