EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
І. В. Кравець

Назад

УДК: 338.43:631.147

І. В. Кравець

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядаються тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку органічної продукції. Проаналізовано динаміку змін на органічному ринку України в кількісному та регіональному розрізі. Виявлено перспективність розвитку даного сегменту аграрного ринку в контексті його динамічного зростання. Досліджено систему сертифікації виробництв вітчизняних виробників, яка на даний час синхронізована з європейським законодавством, і, зважаючи на це, сприятиме просуванню та популяризації української органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку. Виявлено вагомий спектр основних завдань щодо збереження позитивної тенденції функціонування та розвитку виробників органічної продукції в Україні. Запропоновано системне рішення проблем даних підприємств шляхом синтезування ринкового та державного механізму регулювання.

I. Kravets

THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES ON UKRAINIAN ORGANIC PRODUCTS MARKET

Summary

The article examines the development trends of the domestic and world market of organic products. The dynamic changes on Ukrainian organic market are analyzed in the quantitative and a regional cut. The development potential of this segment of the agricultural market in the context of its dynamic growth was identified. The certification system of domestic organic producers was researched. It is currently synchronized with the European legislation, and will contribute to the promotion and popularization of the Ukrainian organic products on internal and external markets. The ponderable spectrum of basic tasks to stay in positive trend of functioning and development Ukrainian organic food producers was found out. The solution system of these enterprises problems was suggested to solve by combining the market and state regulatory mechanism.

№ 17 2015, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 945

Відомості про авторів

І. В. Кравець

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

I. Kravets

Candidate of Economic Sciences (Ph.D), Senior Lecturer, Department of Economic Theory and Intellectual Property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Кравець І. В. Функціонування підприємств на ринку органічної продукції України. Агросвіт. 2015. № 17. С. 44–48.

Kravets, I. (2015), “The functioning of enterprises on ukrainian organic products market”, Agrosvit, vol. 17, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.