EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ
К. В. Наконечна

Назад

УДК: 338.2

К. В. Наконечна

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ

Анотація

Здійснено аналіз правових, соціально-економічних підходів мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Висвітлено альтернативні механізми мораторію, які широко використовуються в розвинутих країнах. Охарактеризовано позитивні та негативні наслідки зняття мораторію. Охарактеризовано сучасні правові аспекти володіння землями сільськогосподарського призначення. Надано практичні рекомендації щодо зменшення негативних наслідків від скасування мораторію.
У статті зазначено про те, що перш ніж знімати мораторій на продаж землі потрібно забезпечити необхідне законодавче поле, що дозволить створити правові передумови для запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, який передбачатиме обмежене державне регулювання процедури відчуження власниками речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що забезпечить запровадження ринкового економічного обороту речових прав на земельні ділянки сільськогоподарського призначення із одночасною мінімізацією його потенційних негативних суспільно-економічних наслідків.

K. Nakonechna

REGULATION OF THE LAND MARKET IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF LIBERALIZATION AND LIFTING OF THE MORATORIUM ON THE SALE

Summary

The analysis of the legal, socio-economic approaches moratorium on sale of agricultural land has been done. The article deals with alternative mechanisms moratorium, which are widely used in developed countries. Positive and negative consequences of lifting the moratorium as well as modern legal aspects of ownership of agricultural land have been characterized. Practical advice on reducing the negative consequences of lifting the moratorium have been provided.
The article states that before removing the moratorium on land sales it is necessary to provide the legal framework, which will create legal conditions for the introduction of agricultural land market, which will provide limited State Regulation of the procedures alienation of owners of real rights on agricultural land, which will ensure the introduction of market economics of merchandise rights to land designation from agricultural enterprises while minimizing its potential negative social and economic consequences.

№ 17 2015, стор. 19 - 25

Кількість переглядів: 1036

Відомості про авторів

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК НУБіП України, м. Київ

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor of innovative activity of AIC department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Наконечна К. В. Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж . Агросвіт. 2015. № 17. С. 19–25.

Nakonechna, K. (2015), “Regulation of the land market in Ukraine in the context of liberalization and lifting of the moratorium on the sale”, Agrosvit, vol. 17, pp. 19–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.