EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
О. П. Славкова, Л. І. Калачевська

Назад

УДК: 37.014.53

О. П. Славкова, Л. І. Калачевська

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Анотація

Статтю присвячено питанням як внутрішньої, так і зовнішньої інтеграції освітнього простору. Вивчено питання навчання іноземців в Україні та навчання українських студентів за кордоном. У статті розглянуто перспективні аспекти глобалізації та євроінтеграції навчального процесу в Сумському національному агарному університеті. Викладено інноваційні методи навчання та підготовчі етапи організації навчального процесу відповідно до вимог європейської системи вищої освіти. Наведено досвід роботи провідних навчальних закладів з формування фахівця аграрного профілю та його адаптація до реальних умов робочого місця. Підняті питання якості навчання та його організації в Україні та за кордоном, впровадження міжнародних програм та проходження практичної підготовки студентів, намічено шляхи державної підтримки інновацій в освітньому просторі.

O. Slavkova, L. Kalachevska

INNOVATIVE ASPECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS INTERNATIONALIZATION IN AGRARIAN UNIVERSITY

Summary

Article deals with both internal and external integration of educational environment. The questions of education foreigners in Ukraine and Ukrainian students abroad were explored.
Prospective trends of globalization and Euro integration of educational process in Sumy National Agrarian University are proposed in the article. Innovative methods of educational and training process organization, scientific research in accordance with the requirements of European system of higher education integration are offered to consider.
The experience of leading educational institutions on the formation of the agricultural professional profile and its adaptation to the real conditions of the workplace is presented. Issues of the quality of education and its organization in Ukraine and abroad, implementation of international programs and internship of students are raised; the ways of state support for innovation in the educational environment are defined.

№ 17 2015, стор. 14 - 18

Кількість переглядів: 863

Відомості про авторів

О. П. Славкова

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою бухгалтерського обліку, Сумський національний аграрний університет

O. Slavkova

Ph.D., Associate Professor, Head of Accounting department, Sumy National Agrarian University


Л. І. Калачевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

L. Kalachevska

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Foreign trade management and European integration department, Sumy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Славкова О. П., Калачевська Л. І. Інноваційні аспекти інтернаціоналізації навчального процесу в аграрних університетах. Агросвіт. 2015. № 17. С. 14–18.

Slavkova, O. and Kalachevska, L. (2015), “Innovative aspects of the educational process internationalization in agrarian university”, Agrosvit, vol. 17, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.