EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
В. К. Збарський

Назад

УДК: 346: 637.5.637.1

В. К. Збарський

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

Обгрунтовано необхідність вдосконалення ринку молока і молочної продукції, забезпечення пріоритету національного товаровиробника за допомогою різноманітних програм державної підтримки галузі, створення міцної правової основи господарської діяльності на цьому ринку, проведення технічного переоснащення підприємств галузі, запровадження прогресивних інноваційних технологій. Визначено особливий характер та виняткове значення молока і молочної продукції для життя і здоров'я людини, акцентовано увагу на забезпечення продовольчої безпеки на цьому сегменті ринку та забезпечення прав споживачів.

V. Zbarsky

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS FOR THE FUNCTIONING OF UKRAINIAN DAIRY PRODUCTION SUBCOMPLEX

Summary

The necessity of improvement of the market of milk and milk products, the provision of the priority for national manufacturer by a variety of government support programs, the creation of strong legal bases of economic activity in this market, necessity of a technical re-equipment of the industry and the introduction of advanced innovative technologies were substantiated. The special character and an exceptional value of milk and milk products for human life and health were defined. The emphasis was on a food security in this segment of the market and ensuring the rights of consumers.

№ 17 2015, стор. 8 - 13

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

В. К. Збарський

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства ім. професора Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Zbarsky

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of Economics enterprise department named after professor Romanenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Збарський В. К. Організаційно-правові основи функціонування молокопродуктового підкомплексу України. Агросвіт. 2015. № 17. С. 8–13.

Zbarsky, V. (2015), “Organizational and legal aspects for the functioning of ukrainian dairy production subcomplex”, Agrosvit, vol. 17, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.