EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АГРАРНОГО РИНКУ
І. В. Охріменко, І. М. Паска

Назад

УДК: 335.13: 631.1

І. В. Охріменко, І. М. Паска

НАУКОВІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АГРАРНОГО РИНКУ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність у здійсненні макроекономічного аналізу аграрного ринку. Визначаються теоретико-методологічні підходи до такого аналізу та вказуються напрями його проведення. Запропоновано алгоритм виконання та критерії оцінки рівня сформованості аграрного ринку.

I. Okhrimenko, I. Paska

SCIENTIFIC BASIS OF MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET

Summary

In the article there is an realisations necessity in realisation of macroeconomic agrarian market analysis. Theoretical and methodological approaches are determined to such analysis and indicated directions of his conducting. The offered algorithm of implementation and criteria of estimation of level of formed of agrarian market.

№ 17 2015, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 976

Відомості про авторів

І. В. Охріменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

I. Okhrimenko

Ph.D in economic sciences, professor, the head of commodity exchange activity department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


І. М. Паска

д. е. н., доцент, декан економічного факультету, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

I. Paska

Ph.D in economic sciences, associate professor, dean of faculty of economics, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Охріменко І. В., Паска І. М. Наукові основи макроекономічного аналізу аграрного ринку. Агросвіт. 2015. № 17. С. 3–7.

Okhrimenko, I. and Paska, I. (2015), “Scientific basis of macroeconomic analysis of the agricultural market”, Agrosvit, vol. 17, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.