EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
І. В. Лінтур

Назад

УДК: 336.71

І. В. Лінтур

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Анотація

Необхідність забезпечення фінансової стабільності є ключовою проблемою розвитку сучасних держав фінансової глобалізації. Це, у свою чергу, створює підгрунтя для постійного розвитку та вдосконалення системи банківського регулювання та нагляду відповідно до мінливих ринкових умов. Предметом дослідження даної статті виступають механізми здійснення банківського нагляду та регулювання банківської діяльності в Україні та ближньому зарубіжжю та, як логічний наслідок, метою статті є дослідження загальносвітові тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання з функціональної, організаційної та методологічної точок зору. Результатом проведеного дослідження є представлені підходи та напрями банківського нагляду, можливості їх впровадження у національну практику регулювання в Україні.
Запропонований авторський підхід до узагальнення загальносвітових тенденцій розвитку банківського нагляду з функціональної, інституційної та методологічної точок зору дозволив комплексно розглянути можливості їх розповсюдження та впровадження національну практику банківського нагляду та регулювання.

I. Lintur

TENDENCIES OF BANK SUPERVISION AND REGULATION DEVELOPMENT IN UKRAINE AND THE WORLD

Summary

The need to ensure financial stability is a key problem of the modern state of financial globalization. This, in turn, forms the basis for continuous development and improvement of banking regulation and supervision in accordance with changing market conditions. The study examined this article are the mechanisms of banking supervision and regulation of banking activities in Ukraine and abroad and, as a logical consequence, the purpose of the article is to study the global trends of banking supervision and regulation of functional, organizational and methodological perspectives.
The result is presented approaches and ways of their implementation in national regulatory practices in Ukraine. It should be noted that the global trend of introducing macro-prudential supervision in practice supervisors characterizes the change in functional (semantic) load Banking Supervision, in other words changing economic nature of banking regulation. Central to macroprudential policy system-rank financial market participants and the relationships between them.
The author approach to the synthesis of global trends of banking supervision from a functional , institutional and methodological perspectives allowed the complex to consider the possibility of their dissemination and implementation of national practice of banking supervision and regulation.

№ 16 2015, стор. 58 - 62

Кількість переглядів: 1104

Відомості про авторів

І. В. Лінтур

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

I. Lintur

c. of e. s., associate professor, Mukachevo State University

Як цитувати статтю

Лінтур І. В. Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання в Україні та світі. Агросвіт. 2015. № 16. С. 58–62.

Lintur, I. (2015), “Tendencies of bank supervision and regulation development in Ukraine and the world”, Agrosvit, vol. 16, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.