EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
О. М. Рехтета

Назад

УДК: 338.45:332.14

О. М. Рехтета

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Анотація

У статті досліджено організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток регіону. Запропоновано ряд заходів ефективного протистояння загрозам критичного характеру. Проведено аналіз структурних зрушень у виробничій сфері Миколаївської області, який здійснено з використанням методичного підходу, заснованого на оцінці зв'язку впливу цінового фактору на структурні коефіцієнти видів діяльності виробничої сфери регіону в поточних і порівняних цінах. Представлено схему формування системи інвестиційної безпеки Миколаївської області. Виділено найважливіші критерії та індикатори безпеки з урахуванням факторів інвестиційних ризиків.

A. Rehteta

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

In the article the organizational and economic mechanism of attracting foreign investment in the innovative development of the region. The proposed several measures effectively address threats critical. The analysis of structural changes in production Mykolayiv region who carried out using methodical approach based on assessing the impact of the price factor due to structural factors of the production sphere of activities of the region in the current and comparable prices. The scheme forming the system of investment security Mykolaiv region. Selected key safety criteria and indicators, taking into account the factors investment risks.

№ 16 2015, стор. 51 - 57

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

О. М. Рехтета

викладач кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

A. Rehteta

lecturer of the Department of Finance and credit of the V. A. Sukhomlinsky Nikolaev national University

Як цитувати статтю

Рехтета О. М. Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток регіону. Агросвіт. 2015. № 16. С. 51–57.

Rehteta, A. (2015), “Organizational and economic mechanisms of attracting foreign investment in the innovative development of the region”, Agrosvit, vol. 16, pp. 51–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.