EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Т. В. Пуліна, О. В. Коротунова, Д. С. Адріковський

Назад

УДК: 338.28: 336.77

Т. В. Пуліна, О. В. Коротунова, Д. С. Адріковський

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

Досліджено показники інноваційної активності підприємств металургійного комплексу Запорізького регіону та України. Здійснено оцінку інноваційного потенціалу підприємств металургійної галузі Запорізького регіону та України. Запропоновано методичний підхід щодо визначення інноваційної активності підприємств металургійної галузі на основі інтегрального показника та заходи щодо активізації їх інноваційної діяльності.
Запропоновано інноваційну активність підприємств оцінювати за інтегральним показником, який є узагальненою функцією корисності. Встановлено, що середні значення інтегрального показника інноваційної активності підприємств Запорізького регіону і України упродовж 2007—2013 рр. становлять 0,75 і 0,73. Це свідчить про "добру" здатність і готовність економічних систем підприємств Запорізького регіону і України здійснювати ефективну інноваційну діяльність.
За результатами досліджень розраховано інтегральний показник для оцінювання інноваційної активності підприємств металургійного комплексу України та Запорізького регіону в 2007—2013 рр. з застосуванням узагальненої функції корисності. Встановлено, що середнє значення цього показника для металургійного комплексу України становить 0,60, а регіону 0,66. Це свідчить про задовільну і добру здатність металургійного комплексу України і регіону до ефективної інноваційної діяльності.

T. Pulina, O. Korotunova, D. Adrikovsky

DETERMINATION OF THE INTEGRAL INDEX OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE METALLURGICAL COMPLEX OF ZAPOROZHYE REGION

Summary

Were researched indicators of innovation activity of the metallurgical enterprises of Zaporizhzhya region and Ukraine. Was made an estimation of innovative potential of the metallurgical industry Zaporizhzhya region and Ukraine. Were proposed the methodical approach to determination of the innovative activity of the metallurgical industry enterprises on the basis of integral indicator and measures to stirring up their innovation.
An innovative activity of the enterprises was proposed to estimate by an integral index, which is a generalized utility function. It was established that the average value of the integral index of innovation in the enterprises of Zaporizhzhya region and Ukraine since 2007 to 2013 are 0.75 and 0.73. This indicates "good" ability and willingness of the economic systems of the enterprises of Zaporizhzhya region and Ukraine to implement effective innovation.
According to the researches it was calculated the integral indicator of innovative activity of the metallurgical enterprises of Ukraine and Zaporozhye region in 2007 ... 2013, applying generalized utility function. It was established that the average value of this indicator for the metallurgical complex of Ukraine is 0.60 and for the region is 0.66. This indicates a satisfactory and good ability of the metallurgical complex of Ukraine and the region for effective innovative activities.

№ 16 2015, стор. 40 - 46

Кількість переглядів: 1030

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічнийуніверситет, м. Запоріжжя

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, professor of Department of management. Zaporozhye national technical university (Zaporizhzhya)


О. В. Коротунова

к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Korotunova

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Mathematics Zaporizhzhya National Technical University (Zaporizhzhya)


Д. С. Адріковський

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

D. Adrikovsky

the undergraduate of Department of management. Zaporozhye national technical university (Zaporizhzhya)

Як цитувати статтю

Пуліна Т. В., Коротунова О. В., Адріковський Д. С. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу запорізького регіону. Агросвіт. 2015. № 16. С. 40–46.

Pulina, T., Korotunova, O. and Adrikovsky, D. (2015), “Determination of the integral index of innovative activity of the metallurgical complex of zaporozhye region”, Agrosvit, vol. 16, pp. 40–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.