EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
В. Є. Скоцик, Л. М. Сатир

Назад

УДК: 657.421:631.162

В. Є. Скоцик, Л. М. Сатир

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Анотація

У статті здійснено дослідження сервісного обслуговування технічних засобів, які знаходяться у користуванні сільськогосподарських підприємств Київської області. Встановлено, що нині більшість господарств корпоративного сектору аграрної економіки здійснюють основні види ремонтів власними силами в непристосованих приміщеннях, що негативно відображається на їх якості. З'ясовано, що зв'язку з використанням імпортної техніки вимагає розвитку спеціалізованих підприємств з надання послуг по сервісному обслуговуванню та проведенню всіх видів ремонтів. Суттєвий вплив на ефективність функціонування сервісних підприємств має рівень підготовки спеціалістів, які працюють в них. Доведено, що нераціональне використання праці інженерів призводить не тільки до економічних і соціальних втрат, але й до погіршення морального потенціалу фахівців інженерно-технічних професій.
Запропоновано напрями розвитку підприємств технічного сервісу, які базуються на основі державно-приватного партнерства.

V. Skotsyk, L. Satyr

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF FORMATION OF REPAIR AND MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINERY

Summary

The research service of technological measures that are used by agricultural enterprises of Kyiv region is described in the article. It is found that now most corporate farms engaged in agricultural economics major types of repairs by themselves in unsuitable premises a negative impact on their quality. It was found that due to the use of imported technology requires specialized companies to provide services in service and carrying out all kinds of repairs. Significant impact on the efficiency of the service companies have the level of training of specialists who work in them. It is proved that irrational use of work engineers not only leads to economic and social losses, but also to the deterioration of moral potential of engineers and technical professionals.
Proposed areas of technical service businesses that are based on public-private partnership.

№ 16 2015, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

В. Є. Скоцик

к. с.-г. н.

V. Skotsyk

candidate of agricultural sciences


Л. М. Сатир

д. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Ph. D, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Скоцик В. Є., Сатир Л. М. Організаційно-економічні засади формування ремонтно-технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Агросвіт. 2015. № 16. С. 34–39.

Skotsyk, V. and Satyr, L. (2015), “Organizational-economic bases of formation of repair and maintenance of agricultural machinery”, Agrosvit, vol. 16, pp. 34–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.