EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
В. Р. Купчак

Назад

УДК: 338.45:332.14

В. Р. Купчак

МЕХАНІЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті досліджено концепцію проектного управління в регіоні як відкритої, саморозвиваємої соціально-економічної системи, яка орієнтується за двома напрямами. Наведено системні принципи концепції багаторівневої системи проектного управління інвестування. Узагальнений критерій оцінки проектного управління енергоефективністю в регіоні і підвищення продуктивності у вигляді цільової функції проектного управління. Запропоновано блочно-логічну модель механізму проектного управління, що відображає структуру процесу взаємодії елементів механізму між собою.

V. Kupchak

THE MECHANISM OF PROJECT MANAGEMENT OF ENERGY EFFICIENCY AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The article explores the concept of project management in the region as an open, camerasvideo socio-economic system, which is oriented in two directions. Given the system the principles of the concept of multilevel system of project management investment. The generalized criterion of project management efficiency in the region and performance in the form of the objective function of project management. The proposed block — logical model of the mechanism of project management, reflecting the structure of the process of interaction of elements of the mechanism between them.

№ 16 2015, стор. 25 - 28

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

Як цитувати статтю

Купчак В. Р. Механізм проектного управління енергоефективністю на регіональному рівні. Агросвіт. 2015. № 16. С. 25–28.

Kupchak, V. (2015), “The mechanism of project management of energy efficiency at the regional level”, Agrosvit, vol. 16, pp. 25–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.