EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
І. М. Паска

Назад

УДК: 339.146.4:338.43/.585

І. М. Паска

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються трансакційні витрати, які виникають при збутовій діяльності сільськогосподарських підприємств. Складність їх оцінки й обліку пов'язана із наступним: певна частина трансакційних витрат не відображається у фінансовому обліку, значна кількість видів витрат пов'язана з корупційною сферою, в бухгалтерському обліку відсутня окрема стаття для обліку трансакційних витрат, наявність у категоріях трансакційних витрат різнорідних елементів.
З метою уникнення додаткових трансакцій варто визначити їх ще на первинній стадії, тобто під час укладання договору. Запропоновано підходи до експертизи договорів, які передбачено до укладання, метою якої є визначення витрат, що виникають до укладання контракту, а також методів і способів їх оптимізації та скорочення, дозволять товаровиробникові самостійно виявити основну частину трансакційних витрат, оцінити розмір і склад витрат певного виду, встановити слабкі й сильні сторони контрагентів, коригувати їх дії, що сприяє підвищенню фінансовій стійкості сільськогосподарських підприємств.

I. Paska

TRANSACTION COSTS AND THEIR IMPACT ON THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING

Summary

The article deals with the transaction costs that arise in the course of agricultural enterprises sales activities. The difficulty in their evaluation and the accounting is caused by the following factors: a certain part of transaction costs is not reflected in the financial accounting, a significant number of cost types is related to the corruption in the area. Besides, there is no separate accounting unit for transaction costs in accounting, and availability of different elements in of transaction costs categories contribute to the difficulty.
To avoid additional transactions necessary one should identify them at the very initial stage, i.e. while signing the contract. The author has suggested some approaches to the agreements expected to sign examination. The examination aims to determine the costs arising before signing the contract. The approaches provide methods and ways of costs optimization and reduction which allows a manufacturer to identify independently the bulk of transaction costs, to assess the volume and composition of the cost of a certain type, to identify weaknesses and strengths of the counterparties to adjust their actions, thereby increasing financial stability of agricultural enterprises.

№ 16 2015, стор. 19 - 24

Кількість переглядів: 1270

Відомості про авторів

І. М. Паска

д. е. н., Білоцерківський національний аграрний університет

I. Paska

Dr of Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Паска І. М. Трансакційні витрати та їх вплив на ефективність збуту сільськогосподарської продукції. Агросвіт. 2015. № 16. С. 19–24.

Paska, I. (2015), “Transaction costs and their impact on the efficiency of agricultural products marketing”, Agrosvit, vol. 16, pp. 19–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.