EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ
О. І. Гриник

Назад

УДК: 338.43:332.368

О. І. Гриник

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

Анотація

У статті розкрито головні чинники погіршення соціально-економічної та екологічної ситуацій на території Київського Полісся. Зазначено, що основними перешкодами на шляху екологізації сільськогосподарського виробництва в регіоні є насамперед недостатнє нормативно-правове регулювання, відсутність стратегічного плану розвитку регіону з урахуванням його соціально-економічних та екологічних особливостей, відсутність дієвого економічного механізму стимулювання виробників, недостатнє фінансування заходів з реабілітації постраждалих від аварії на ЧАЕС сільськогосподарських угідь та низький рівень екологічної свідомості населення.
Визначено основні напрями використання радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель Київського Полісся в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах. Окреслено основні шляхи покращення радіологічної ситуації та відродження повноцінного аграрного виробництва досліджуваного регіону.

O. Grynyk

FEATURES OF FUNCTIONAL USE OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED KYIV POLISSYA AGRICULTURAL LANDS

Summary

The article describes the key factors of socio-economical and ecological situations worsening on the territory of Kyiv Polissya. It is noted that the main obstacles for the agricultural production ecologization in the region primarily are the legal regulation lack, lack of the region strategic development plan considering its the socio-economic and environmental features, the lack of effective economic mechanism to stimulate producers, the lack of rehabilitation funding for the suffered after ChNPP accident agricultural lands and low environmental awareness.
The main directions of Kyiv Polissya radioactively contaminated agricultural lands use in modern socio-economic and environmental conditions were defined. The basic ways of improving the radiological situation and revival of full agricultural production in studied region were outlined.

№ 15 2015, стор. 73 - 77

Кількість переглядів: 820

Відомості про авторів

О. І. Гриник

науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Grynyk

researcher, Laboratory of Environmental Management, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

Як цитувати статтю

Гриник О. І. Особливості функціонального використання радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель київського полісся. Агросвіт. 2015. № 15. С. 73–77.

Grynyk, O. (2015), “Features of functional use of radioactively contaminated kyiv polissya agricultural lands”, Agrosvit, vol. 15, pp. 73–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.