EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
В. Р. Купчак

Назад

УДК: 338.45:332.14

В. Р. Купчак

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У статті досліджено особливості формування економічного механізму енергозбереження на базі використання вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів. Сформульовано систему показників ефективності використання вторинних енергетичних ресурсів промисловості в системі енергопостачання регіону. Запропоновано модель територіальної організації енергозбереження в регіон, яка грунтується на методології формування економічного механізму, в основу якого покладено максимальне використання вторинних енергоресурсів галузей спеціалізації територій. Розроблені індикатори оцінки ефективності діяльності місцевої виконавчої влади в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.

V. Kupchak

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF RESOURCE-BASED SECONDARY REGIONAL ENERGY AND MATERIAL RESOURCES

Summary

In the article the features of formation of the economic mechanism of energy conservation based on the use of recycled regional energy and material resources. The system of indicators of efficiency of use of secondary energy resources industry in the energy supply system of the region. The proposed model of the territorial organization of energy conservation in the region, which is based on the methodology of formation of the economic mechanism, based on the maximum use of secondary energy resources sectors of the territories. Developed indicators for assessing the performance of local Executive authorities in the field of energy saving and energy efficiency increase.

№ 15 2015, стор. 62 - 66

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management, Ternopil national economic University

Як цитувати статтю

Купчак В. Р. Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на базі використання вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів. Агросвіт. 2015. № 15. С. 62–66.

Kupchak, V. (2015), “Organizational-economic mechanism of resource-based secondary regional energy and material resources”, Agrosvit, vol. 15, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.