EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Р. М. Гулінчук, О. І. Шкуратов, О. С. Дорош

Назад

УДК: 332.37

Р. М. Гулінчук, О. І. Шкуратов, О. С. Дорош

МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті наведено причини негативного стану земель сільськогосподарського призначення і їх економічного потенціалу. Ці проблеми випливають з незакінченості земельної реформи, зневажанні технологіями їх раціонального використання, відсутністю дієвих національної, галузевих і регіональних програм з охорони земель та ефективних еколого-економічних важелів у землекористуванні, недосконалості нормативно-правової бази, зниження рівня управління в землекористуванні та низькою ефективністю виробництва. Також у статті наведено механізм еколого-збалансованого використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення, який сприятиме комплексному вирішенню багатьох питань, що є важливими у сфері землекористування в Україні, і дасть змогу більшою мірою поєднати інтереси людини та природи (зокрема земельних ресурсів) для досягнення взаємовигідного рішення.

R. Hulinchuk, O. Shkuratov, O. Dorosh

MECHANISM OF ECO-SUSTAINABLE USE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL LAND

Summary

In the article describes the reasons for the negative state of agricultural lands and their economic potential. The problems arising from non completeness land reform, trampling of technology the rational use, lack of effective national, sectoral and regional programs of land protection and effective ecology-economic instruments in the land use, the imperfection of the legal framework, reduction of land use management and low efficiency of production. Also in the article are listed the mechanism of eco-sustainable use of the economic potential of agricultural land that will contribute to solving many complex issues that are important in land use management in Ukraine, and will allow greater extent to combine the interests of man and nature (including land resources) to achieve mutually beneficial solutions.

№ 15 2015, стор. 58 - 61

Кількість переглядів: 1258

Відомості про авторів

Р. М. Гулінчук

науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН

R. Hulinchuk

Scientific officer, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS


О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow, Head of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS


О. С. Дорош

д. е. н., доцент, професор кафедри управління земельними ресурсами Національний університет біоресурсів і природокористування України

O. Dorosh

Doctor of Economy, Associate Professor, Professor of the Department of Land Resources, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Гулінчук Р. М., Шкуратов О. І., Дорош О. С. Механізм еколого-збалансованого використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2015. № 15. С. 58–61.

Hulinchuk, R., Shkuratov, O. and Dorosh, O. (2015), “Mechanism of eco-sustainable use of the economic potential of agricultural land”, Agrosvit, vol. 15, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.