EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДИ ТА СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Вініченко

Назад

УДК: 658

О. М. Вініченко

ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДИ ТА СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Визначено актуальність питання розвитку підприємства. Зазначено, що в умовах ринкової економіки життєдіяльність та ефективне функціонування кожного підприємства забезпечує саме розвиток. Проведено аналіз еволюції поняття розвиток у загальнонауковому контексті. Зазначено, що й до сьогодні питання розвитку є дискусійним, а отже, потребує вдосконалення. Представлена узагальнена на основі обробки наукової літератури класифікація видів розвитку. Визначені у класифікації види розвитку стосуються не тільки поняття розвитку як такого, а й мають відношення до розвитку підприємства. Узагальнена характеристика розвитку як наукової категорії. Визначено системоутворюючі характеристики розвитку підприємства. Намічено перспективний напрям подальшого дослідження як визначення взаємозв'язку між економічним і соціальним розвитком підприємства та обгрунтування дослідження соціально-економічного розвитку підприємства.

O. Vinichenko

CHARACTERISTICS, TYPES AND ESSENCE OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

The topicality of the problem of the enterprise development has been defined. It has been proved that in conditions of market economy the viability and effective functioning of every enterprise is provided by its development. The analysis of the evolution of the concept development in general scientific context has been made. Today the problem of development is being discussed and needs improvement. The generalized classification of the types of development based on the literary sources analysis has been presented. The types of development presented in the given classification are connected not only with general development concept but with enterprise development. The characteristics of development as a scientific category have been generalized. The systematic characteristics of the enterprise development have been given. The prospective direction of further research has been defined as finding connection between the economic and social development of the enterprise and justifying the social-economic research of the enterprise development.

№ 15 2015, стор. 49 - 57

Кількість переглядів: 1508

Відомості про авторів

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Вініченко О. М. Характеристика, види та сутність розвитку підприємства. Агросвіт. 2015. № 15. С. 49–57.

Vinichenko, O. (2015), “Characteristics, types and essence of the enterprise development”, Agrosvit, vol. 15, pp. 49–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.