EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Г. В. Ортіна

Назад

УДК: 338.45

Г. В. Ортіна

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Дослідження довело, що сучасний стан економіки України потребує раціонального й ефективного поєднання державного і ринкового механізмів при розробці моделі комплексної стратегії зростання стратегічного потенціалу, а також забезпечення умов з боку держави для співіснування державного регулювання й самостійності підприємств реального сектору економіки різних форм власності. Визначено основні форми сполучення ринкового й державного регулювання: система контрактування; матеріальна й фінансова державна підтримка; змішане приватно-державне підприємництво; інвестиційна діяльність; податкове регулювання; цінове регулювання; оренда державного майна; стимулювання експортної діяльності.

G. Ortina

FORMATION MODEL REGULATION ECONOMICS DEVELOPMENT

Summary

Research has proven that the current state of Ukraine's economy requires efficient and effective combination of state and market mechanisms in the development of a comprehensive strategy model of strategic growth potential and ensure the conditions of the state for coexistence and autonomy of state regulation of the real sector of different ownership. The basic form of combination of market and state regulation: contracting system; material and financial state support; mixed public-private enterprise; investment activities; tax regulations; price regulation; lease of state property; stimulate exports.

№ 15 2015, стор. 43 - 48

Кількість переглядів: 956

Відомості про авторів

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

G. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Ортіна Г. В. Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки. Агросвіт. 2015. № 15. С. 43–48.

Ortina, G. (2015), “Formation model regulation economics development”, Agrosvit, vol. 15, pp. 43–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.