EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ІМПЕРАТИВ САМОЗАБЕЗПЕЧУЮЧОГО РОЗВИТКУ
Н. П. Чорна

Назад

УДК: [338.439: 631.1]: 330.36

Н. П. Чорна

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ІМПЕРАТИВ САМОЗАБЕЗПЕЧУЮЧОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті подано дефініції продовольчої безпеки країни та критерії її оцінювання. Виділено загальні проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні, що підтверджуються міжнародними рейтинговими оцінками. Проаналізовано структуру витрат домогосподарств України з часткою витрат на продукти харчування, а також кількісні параметри їх споживання. Вивчено експортно-імпортну структуру щодо основних продовольчих груп товарів та визначено рівень самозабезпеченості країни в них. Обгрунтовано алгоритм забезпечення продовольчої безпеки в Україні з перспективою її самозабезпеченості.

N. Chorna

UKRAINE FOOD SECURITY WELL AS THE IMPERATIVE OF PROVIDING

Summary

The definition of food security and the criteria for its evaluation in the article was viewed. The common problems of food security in Ukraine, which is confirmed by international rating were identified. The structure of household expenditure in Ukraine with a share of expenditures for food, as well as quantitative parameters of their consumption was analyzed. The structure of the export-import of basic food commodity groups and determined self-sufficiency of the country in them was investigated. The algorithm of ensuring of the food security in Ukraine with a view to its self-sufficiency was substantiated.

№ 15 2015, стор. 9 - 14

Кількість переглядів: 968

Відомості про авторів

Н. П. Чорна

д. е. н., доцент кафедри економіки, організації і планування в АПК, Тернопільський національний економічний університет

N. Chorna

Doctor of Economics Associate Professor of Economics, organization and planning in agriculture

Як цитувати статтю

Чорна Н. П. Продовольча безпека України як імператив самозабезпечуючого розвитку. Агросвіт. 2015. № 15. С. 9–14.

Chorna, N. (2015), “Ukraine food security well as the imperative of providing”, Agrosvit, vol. 15, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.