EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІГОНІВ ТПВ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
І. С. Єремєєв, С. В. Марчук

Назад

УДК: 628.472.38:631:332.2

І. С. Єремєєв, С. В. Марчук

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІГОНІВ ТПВ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано негативний вплив полігонів твердих побутових відходів на землі сільськогосподарського призначення. Порушення технологічних вимог складування твердих побутових відходів призводить до їх інтенсивного біохімічного розкладу, що супроводжується утворенням звалищного біогазу та фільтратів, які забруднюють грунти та землі сільськогосподарського призначення. На теперішній час рівень забруднення сільськогосподарських земель від полігонів ТПВ оцінюється за загальним умістом забруднюючих речовин — індикаторові забруднення.
Проте, незважаючи на значну кількість публікацій на тему впливу полігонів ТПВ на довкілля та землі сільськогосподарського призначення, ця проблема залишається ще не повністю вирішеною і тому потребує подальших наукових досліджень.
Стаття містить рекомендації щодо першочергових заходів запобігання забруднення земель сільськогосподарського призначення.

I. Yeremeyev, S. Marchuk

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF POLYGONS MUNICIPAL SOLID WASTE ON AGRICULTURAL LAND

Summary

The article analyzes the negative impact of solid waste on agricultural land. The violation of the technical requirements storage of solid waste leads to their intense biochemical decomposition, accompanied by the formation of landfill biogas and leachate, which can pollute the soil and of agricultural land. Currently the level of contamination of agricultural land from landfills is estimated for the total content of pollutants — indicatorof pollution.
However, despite the considerable number of publications on the impacts of landfills on the environment and agricultural lands, this issue is still not fully resolved and therefore requires further research.
The article contains recommendations on priority measures to prevent pollution of agricultural lands.

№ 15 2015, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 1069

Відомості про авторів

І. С. Єремєєв

д. т. н., професор, Національний технічний університет України "КПІ"

I. Yeremeyev

Sc Dr, prof. National Technical University "Kyiv Polytechnic Institute"


С. В. Марчук

старший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

S. Marchuk

senior lecturer in management Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Єремєєв І. С., Марчук С. В. Дослідження впливу полігонів тпв на землі сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2015. № 15. С. 3–8.

Yeremeyev, I. and Marchuk, S. (2015), “Research of the influence of polygons municipal solid waste on agricultural land”, Agrosvit, vol. 15, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.