EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛ УКРАЇНИ
П. В. Кривобок

Назад

УДК: 334.724

П. В. Кривобок

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛ УКРАЇНИ

Анотація

У статті вивчено наукові підходи щодо процесу зупинення занепаду українського села та його подальшого розвитку. Однак кожна з представлених моделей має низку недоліків, спільними з яких є вузькість спрямування та недосконалість існуючої нормативно-правової бази для їх ефективної реалізації.
Автор обгрунтовує необхідність запровадження моделі соціально-орієнтованого підприємства, в процесі реалізації якої виникне можливість підняти розвиток сільських місцевостей на значно вищий рівень та створити всі умови для комфортного життя на селі.
Реалізація проекту і отримання перших позитивних результатів можлива в найближчій перспективі за умови створення належної законодавчої бази та підтримки держави і суспільства.

P. Kryvobok

SOCIALLY-ORIENTED ENTERPRISE AS A MODEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF VILLAGES UKRAINE

Summary

The article includes analysis of scientific approaches to the process of stopping the decline of the Ukrainian village and its further development. However, each of the models has many drawbacks common of which is the narrow focus and imperfections of the existing legal framework for their effective implementation.
The author justifies the need for the introduction of the model of social-oriented enterprises in the implementation of which there opportunity to raise rural development at a much higher level and create all conditions for comfortable life in the village.
The project and getting the first positive results is possible in the short term under condition of creation proper legal basis and support from the state and society.

№ 14 2015, стор. 51 - 56

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

П. В. Кривобок

магістр з економіки підприємства, м. Київ

P. Kryvobok

Master in Economy of Enterprise, Kyiv

Як цитувати статтю

Кривобок П. В. Соціально-орієнтоване підприємство як модель соціально-економічного розвитку сіл України. Агросвіт. 2015. № 14. С. 51–56.

Kryvobok, P. (2015), “Socially-oriented enterprise as a model of socio-economic development of villages Ukraine”, Agrosvit, vol. 14, pp. 51–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.