EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Я. П. Мельничук

Назад

УДК: 657.246

Я. П. Мельничук

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті виявлено сприятливі умови для здійснення органічного землеробства на території України та проаналізовано вигоди від даного виду землеробства. Також розглянуто процес впровадження органічного землеробства в Україні та доведено необхідність виробництва органічної продукції. Здійснено аналіз придатних територій для вирощування органічної продукції, виділено найбільш придатні регіони для здійснення органічного землеробства на основі даних забрудненості земель на відповідних територіях. Розглянуто механізм правового регулювання охорони грунтів сільськогосподарського призначення та здійснення сертифікації таких земель. Досліджено документальне оформлення земельних ділянок для виробництва органічної продукції, а саме такі документи, як паспорт поля, технологічна карта та книга історії полів. Доведена необхідність використання зазначених документів при переході господарства на органічне землеробство.

Y. Melnychuk

THE NFORMATION SUPPORT OF LAND CERTIFICATION AND IT'S USE FOR ORGANIC PRODUCTION

Summary

The article revealed favorable conditions for organic agriculture in Ukraine and analyzed the benefits of this type of agriculture. Also the process of implementing organic farming in Ukraine and necessity of organic production has been reviewed. The analysis of suitable areas for growing organic production is provided, selected the most suitable areas for the implementation of organic farming based on land contamination in the territories. The mechanism of legal regulation of soil for agricultural purposes and the certification of such land has been reviewed. The documentation of land for the production of organic products has been investigated, namely documents such as field's passport, technological map and field's history book. The necessity of using these documents in transition to organic agriculture has been established.

№ 14 2015, стор. 45 - 40

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

Я. П. Мельничук

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Y. Melnychuk

PhD, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Мельничук Я. П. Інформаційне забеспечення сертифікації земельних ділянок та їх використання для виробництва органічної продукції. Агросвіт. 2015. № 14. С. 45–40.

Melnychuk, Y. (2015), “The nformation support of land certification and it's use for organic production”, Agrosvit, vol. 14, pp. 45–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.