EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Г. Радєва

Назад

УДК: 336.764.1:658

О. Г. Радєва

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено особливості управління основними засобами машинобудівних підприємств. Встановлена взаємозалежність категорій "основний капітал" та "основні засоби". Визначено мету та завдання управління основним капіталом та основними засобами. Доведено, що від ефективного управління основними засобами скорочуються витрати на їх оновлення та збільшується прибуток підприємства. Обгрунтовано, що результативність управління основними засобами при рівності інших умов визначається структурою і якістю вкладень, організацією та інтенсивністю їх використання. Висвітлено фактори, що впливають на ефективність управління основними засобами. Запропоновано використання концептуальних елементів при плануванні основного капіталу на машинобудівному підприємстві. Розроблено алгоритм управління основними засобами машинобудівних підприємств, що включає ряд етапів, забезпечує визначення ефективності порядку використання та оновлення основних засобів та впливає на усі основні бізнес-процеси, пов'язані з виробничою діяльністю машинобудівного підприємства.

O. Radeva

METHODOLOGICAL BASES OF FIXED ASSETS TO ENSURE THE EFFECTIVE WORK OF MACGINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

In the article are researched the features of management of fixed assets on machine-building enterprises. Defined interdependence of categories "capital" and "fixed assets". Defined goals and objectives of management of main capital and fixed assets. Proved that due toefficient management of the fixed assets, expences are reduced and profits are increased. Proved that perfomance of management of fixed assets with equal other conditions is determined by the structure and quality of investments, organization and intensity of their use. Displayed factors that influence the effectiveness of management of fixed assets. Offered the use of conceptual elements in the planning of main capital at machine-building enterprise. Developed an algorithm of control of fixed assets on machine building enterprise, including a number of stages, providing determine the effectiveness of the procedure and the use and renovation of fixed assets and affects all key business processes associated with industrial activity of machine-building enterprise.

№ 14 2015, стор. 41 - 44

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

О. Г. Радєва

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет , м. Запоріжжя

O. Radeva

senior lecturer of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Радєва О. Г. Методологічні засади управління основними засобами з метою забезпечення ефективної роботи машинобудівних підприємств. Агросвіт. 2015. № 14. С. 41–44.

Radeva, O. (2015), “Methodological bases of fixed assets to ensure the effective work of macgine-building enterprises”, Agrosvit, vol. 14, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.