EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Ю. В. Золотницька

Назад

УДК: 657:658.017.3

Ю. В. Золотницька

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті проаналізовано нормативні акти, які регулюють порядок організації обліку та складання фінансової звітності на малих підприємствах. Досліджено відповідність облікових регістрів та форм обліку потребам суб'єктів малого бізнесу, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування. Встановлено, що застосування подвійного запису для платників податку на додану вартість — або через систему рахунків бухгалтерського обліку, або через відповідні відомості та журнали — є не лише доцільним, а й обов'язковим. З метою усунення теоретичних прогалин в означенні використовуваних форм обліку, запропоновано для суб'єктів господарювання, які керуються Методрекомендаціями № 720 форму обліку назвати "Журнальна-спрощена", а для платників єдиного податку — "Книжна-проста".

Y. Zolotnitska

FEATURES OF ACCOUNTING AND REPORTING FOR SMALL BUSINESSES

Summary

The article analyzes the regulations that govern the organization of accounting and financial reporting for small businesses. Investigated compliance with accounting registers and forms accounting needs of small businesses, including those who have chosen the simplified taxation system. It was established that the use of double-entry payers of value added tax — or through accounts or through the appropriate information and magazines — is not only appropriate but also necessary. In order to eliminate gaps in the theoretical definition of accounting forms used, offered for entities governed Guidelines # 720 form called "Magazines-simplified" and for single taxpayers — "Book-easy."

№ 14 2015, стор. 17 - 22

Кількість переглядів: 1045

Відомості про авторів

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет

Y. Zolotnitska

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of accounting, taxation and auditing Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Золотницька Ю. В. Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу. Агросвіт. 2015. № 14. С. 17–22.

Zolotnitska, Y. (2015), “Features of accounting and reporting for small businesses”, Agrosvit, vol. 14, pp. 17–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.