EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Н. В. Трусова

Назад

УДК: 631.16:336.221.24

Н. В. Трусова

ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті розглянуто проблемні питання фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства з визначенням особливостей використання лізингу на засадах інвестиційної спрямованості розвитку сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано, що сприяння активізації лізингу на пільговій основі для сільського господарства з боку держави, стимулює фінансові можливості сільськогосподарських підприємств, і є достатньо надійним механізмом використання фінансових ресурсів. Збільшення частки пільгових довгострокових кредитів через фінансові установи, привертає увагу суб'єктів ринку сільськогосподарської продукції до лізингових операцій та поєднує у собі відносини оренди та способи кредитування, і, тим самим, забезпечуючи потреби у фінансуванні в рамках інвестиційного попиту. Рекомендовано при виборі варіанту економії — лізинг чи купівля, використовувати еквівалент купівельної ціни лізингу, який дозволяє проводити порівняльний аналіз показників за чистої теперішньої вартості. Ідентифіковано виробничу функцію сільського господарства та запропоновано визначення взаємозалежності коефіцієнта завантаження основного капіталу від інвестицій у поточному періоді для прогнозування темпів ефективного використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств у довгостроковому періоді.

N. Trusova

LEASING SERVICE AS A TOOL FOR FINANCIAL AND CREDIT PROVISION OF AGRICULTURE

Summary

The paper deals with problematic issues of financial and credit provision of agriculture and determination of leasing usage peculiarities on the basis of investment tendencies in the development of agricultural enterprises. It has been grounded that governmental promotion and facilitation of concessional lease for agriculture extends the financial scope of agricultural enterprises and is a quite reliable mechanism of financial resource usage. Increasing in the share of concessional long-term loans provided by financial institutions attracts the attention of subjects on agricultural market to lease transactions and combines both leasing and ways of crediting, thus covering the need for financing within investment demand. While choosing a variant to save on costs between lease and purchase, it is recommended to use the equivalent of the buying price of lease that enables to conduct a comparative analysis of indices based on the net current cost. In the paper we have identified the production function of agriculture and proposed the method to determine the interrelation between the coefficient of fixed capital usage and investments in the current term for predicting the rates of efficient usage of financial resources in future for agricultural enterprises.

№ 14 2015, стор. 7 - 12

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

Н. В. Трусова

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

N. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Трусова Н. В. Лізингові послуги як інструмент фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства. Агросвіт. 2015. № 14. С. 7–12.

Trusova, N. (2015), “Leasing service as a tool for financial and credit provision of agriculture”, Agrosvit, vol. 14, pp. 7–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.