EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПТИЦЯ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
О. А. Рибакова

Назад

УДК: 657

О. А. Рибакова

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПТИЦЯ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

У статті було досліджено основні проблеми визначення об'єктів обліку в процесі обліку сільськогосподарської птиці в Україні. Виявлено основні фактори, які впливають на визначення об'єктів та побудова обліку на їх основі. Проаналізовано основні законодавчі акти України, які регулюють дані процеси обліку. Запропоновано найбільш результативні варіанти обліку сільськогосподарської птиці на птахівничих підприємствах.

O. Rybakova

POULTRY AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

Summary

This article was investigated basic problem of determining the objects of accounting in the accounting of poultry in Ukraine . The basic factors affecting the determination of objects and building on their basis of accounting . The basic legislative acts of Ukraine governing these processes accounting. A most effective options for keeping poultry at poultry plants.

№ 13 2015, стор. 58 - 63

Кількість переглядів: 1017

Відомості про авторів

О. А. Рибакова

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

O. Rybakova

graduate student, Kyiv National Economic University

Як цитувати статтю

Рибакова О. А. Сільськогосподарська птиця як об'єкт бухгалтерського обліку. Агросвіт. 2015. № 13. С. 58–63.

Rybakova, O. (2015), “Poultry as an object of accounting”, Agrosvit, vol. 13, pp. 58–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.