EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСВІД ЕКСПОРТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
А. Л. Педорченко

Назад

УДК: 339.5:633.34

А. Л. Педорченко

ДОСВІД ЕКСПОРТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Анотація

У статті досліджено досвід експорту олійних культур та продуктів їх переробки країн з розвинутою економікою, зокрема США, Канади та країн ЄС. Досліджено порядок оформлення експорту, роль державних органів в регулюванні та сприянні експорту олійних культур та продуктів їх переробки. Також розглянуто вплив державних та недержавних установ, регулюючих органів, громадських організацій на процес експорту, формування іміджу країни-екпортера в світі, розвиток науки. Висвітлено позитивний досвід, який може бути корисним для використання в Україні з урахуванням вітчизняних особливостей та менталітету.

A. Pedorchenko

OILSEEDS AND BY-PRODUCTS EXPORT EXPERIENCE OF ADVANCED ECONOMIES

Summary

In article investigated oilseeds and by-products export experience of advanced economies, in particular USA, Canada and EU-countries. Investigated order of custom clearance, role of government authority in regulation and support of oilseeds and by-products export. Also reviewed influence government and non-government authorities, regulation authority, non-government organizations on exports process, formation of country-exporters image in the world, sciences development. Highlighted positive experience which can be used in Ukraine taken into account Ukrainian characteristics and mentality.

№ 13 2015, стор. 37 - 42

Кількість переглядів: 899

Відомості про авторів

А. Л. Педорченко

аспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

A. Pedorchenko

Postgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Педорченко А. Л. Досвід експорту олійних культур та продуктів їх переробки країн з розвинутою ринковою економікою. Агросвіт. 2015. № 13. С. 37–42.

Pedorchenko, A. (2015), “Oilseeds and by-products export experience of advanced economies”, Agrosvit, vol. 13, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.