EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Сталінська

Назад

УДК: 331.101.3:331.28

О. В. Сталінська

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Досліджено критерії системи оцінки праці персоналу підприємства, що надасть можливість оцінити рівень конкурентоспроможності персоналу відповідно до обраної стратегії діяльності підприємства та із врахуванням певних вимог до кожного робочого місця. Розкрито економічну сутність концепції вартісної оцінки конкурентоспроможності працівника з метою визначення та оцінки результатів діяльності конкретного працівника або групи персоналу. Охарактеризовано види та форми мотивації персоналу підприємства як засобу підвищення конкурентоспроможності продукції і послуг. Визначено основні напрями організації оцінки персоналу та методи оцінки праці інженерно-технічного та управлінського персоналу підприємства.

О. Stalinska

THE SYSTEM OF ESTIMATION OF LABOUR OF PERSONNEL IS ON MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

Investigational criteria of the system of estimation of labour of personnel of enterprise which will give possibility to estimate the level of competitiveness of personnel in accordance with select strategy of activity of enterprise and recognition certain requirements to every workplace. Economic essence of conception of cost estimation of competitiveness of worker is exposed with the purpose of determination and estimation of results of activity of concrete worker or group of personnel. Kinds and forms of motivation of personnel of enterprise of personnel are described as to the mean of increase of competitiveness of products and services. Certainly basic directions of organization of estimation of personnel and methods of estimation of labour of inzhenerno-tekhnichnogo and administrative personnel of enterprise.

№ 13 2015, стор. 33 - 36

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

О. В. Сталінська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет, м. Вінниця

О. Stalinska

Doctor of Economy, associated professor of the department of economy оf enterprises, Donetsk national university, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Сталінська О. В. Система оцінки праці персоналу на сучасному промисловому підприємстві. Агросвіт. 2015. № 13. С. 33–36.

Stalinska, О. (2015), “The system of estimation of labour of personnel is on modern industrial enterprise”, Agrosvit, vol. 13, pp. 33–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.