EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ НА РИНКУ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. О. Афендікова

Назад

УДК: 339.923: 062.3

Н. О. Афендікова

ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ НА РИНКУ ЗЕМЛІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Розглянуто досвід зарубіжних країн протидії рейдерству на ринку землі. Визначено органи державної влади, які відповідають за формування та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії рейдерству на ринку землі в Україні. Обгрунтовано концептуальні положення розробки та реалізації цільової комплексної програми протидії рейдерству на ринку землі. Запропоновано систему заходів, спрямованих на протидію рейдерським діям на ринку землі, які запропоновано поділити на: інституційні; економічні; організаційно-правові.

N. Afendikova

COUNTERING RAIDING THE LAND MARKET IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The experience of foreign countries to counter raiding the land market. Identified by the public authorities, which are responsible for the formation and maintenance of realization of the state policy on countering raids on the land market in Ukraine. The conceptual development and implementation of the provisions targeted comprehensive program to combat raids on the land market. The system of measures aimed at combating raider actions on the land market, that asked to be divided into: institutional; economic; organizational and legal.

№ 13 2015, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 958

Відомості про авторів

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

Як цитувати статтю

Афендікова Н. О. Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки. Агросвіт. 2015. № 13. С. 28–32.

Afendikova, N. (2015), “Countering raiding the land market in the context of economic security of the national economy”, Agrosvit, vol. 13, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.