EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
П. В. Пивовар

Назад

УДК: 336.2

П. В. Пивовар

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

Розглянуто правові засади виробництва та використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами. Виокремлено основні групи суб'єктів ринку біоенергетики України. Всі нормативно-правові акти в галузі біоенергетики запропоновано розглядати в контексті наступних груп: нормативно-правові акти, що формують податкову базу процесу виробництва та використання біопалива; нормативно-правові акти в яких закріплені основи державної підтримки; нормативно-правові акти щодо формування стратегії розвитку ринку біопалива. Проаналізовано Податковий кодекс України в контексті оподаткування виробників і споживачів біопалива та виробників обладнання для виробництва біопалива. Розглянуто основні положення нормативно-правових документів сфери біоенергетики та досліджено їх ефективність та результативність. Сформовано напрями подальшого розвитку правового забезпечення ринку біопалива задля подальшого підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.

P. Pivovar

LEGAL BASIS BIOFUELS PRODUCTION AND USAGE BY AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Considered the legal principles of production and use of biofuels farms. Author determined basic groups of subjects bioenergy market of Ukraine. It suggests that all regulations in the field of bioenergy seen in the context of the following groups: regulations that form the tax base of the production process and the use of biofuels; regulations which fixed the foundations of government support; regulations on development strategy biofuels market. Analyzed the Tax Code of Ukraine in the context of taxation biofuel producers and consumers and manufacturers of equipment for the production of biofuels. The basic principles of legal documents areas of bioenergy and investigated their efficiency and effectiveness. Formed areas for further development of legal support biofuels market to improve the efficiency of agricultural enterprises.

№ 13 2015, стор. 24 - 27

Кількість переглядів: 1129

Відомості про авторів

П. В. Пивовар

к. е. н., асистент, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

P. Pivovar

Ph.D., Assistant Professor, Zhytomyr National Agro-ecological University. Zhitomir

Як цитувати статтю

Пивовар П. В. Правові засади виробництва та використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами. Агросвіт. 2015. № 13. С. 24–27.

Pivovar, P. (2015), “Legal basis biofuels production and usage by agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 13, pp. 24–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.