EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ
Л. А. Гунько, О. Р. Дьяченко

Назад

УДК: 332.37

Л. А. Гунько, О. Р. Дьяченко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

Анотація

У статті розглянуто питання організації території сільськогосподарських підприємств в умовах нових земельних відносин. Визначено основні завдання, які повинні вирішуватися при розробці проектів землеустрою щодо організації території сільськогосподарських підприємств. Еколого-ландшафтний підхід до землеустрою дає можливість визначати оптимальну структуру і співвідношення земельних угідь, урівноважувати агросередовище території. Переваги еколого-ландшафтного землеустрою полягають у кращій відповідності організації території вимогам розвитку економіки і природокористування, до яких належать єдність, цілісність, комплексність задач і заходів щодо організації використання й охорони земель, забезпечення узгодженості інтересів через балансові відносини природних і економічних ресурсів. Організація території сільськогосподарських підприємств на еколого-ландшафтній основі дасть змогу сільськогосподарським підприємствам значно зменшити втрати родючості грунтів, планомірно підвищувати врожайність сільськогосподарських культур.

L. Gunko, Е. Dyachenko

METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE TERRITORY OF THE ECOLOGICAL AND LANDSCAPE BASED

Summary

The article deals with the organization of the territory of agricultural enterprises in the new land law. The basic problem that must be addressed when developing land management projects on the territory of farms . Ecological and landscape approach to land management enables to determine the optimal structure and value of land, to balance ahroseredovysche area. Advantages ecological landscape land are in a better matching of area requirements of economic development and environmental management, which include unity, integrity , complexity of tasks and measures for the use and protection of land interests through ensuring coherence balance relations of natural and economic resources. The organization of the territory farmers on the basis of ecological and landscape will enable enterprises to significantly reduce the loss of soil fertility , gradually increase crop yields.

№ 12 2015, стор. 38 - 42

Кількість переглядів: 1215

Відомості про авторів

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Gunko

candidate of economic sciences, associate prof, associate professor department land planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


О. Р. Дьяченко

cтудентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Е. Dyachenko

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Гунько Л. А., Дьяченко О. Р. Методологічні підходи до організації території сільськогосподарських підприємств на еколого-ландшафтній основі . Агросвіт. 2015. № 12. С. 38–42.

Gunko, L. and Dyachenko, Е. (2015), “Methodological approaches to agricultural enterprises on the territory of the ecological and landscape based”, Agrosvit, vol. 12, pp. 38–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.