EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАЛЕКТИКА ПОНЯТЬ "САМОУПРАВЛІННЯ" І "УПРАВЛІННЯ" В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Г. М. Чорний, І. А. Міщенко, І. В. Данилевська

Назад

УДК: 351:330.101

Г. М. Чорний, І. А. Міщенко, І. В. Данилевська

ДІАЛЕКТИКА ПОНЯТЬ "САМОУПРАВЛІННЯ" І "УПРАВЛІННЯ" В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

Уточнюється сутність змісту поняття "самоуправління" та з'ясовується його роль в управлінні ресурсами підприємства. Розкривається функціональний зміст управління в складних середньо- і довгострокових ситуаціях, обгрунтовується пріоритетність самоуправління по відношенню до управління в господарських суб'єктах АПК

G. Chornij, I. Mishchenko, I. Danilevskaya

DIALECTICAL CONCEPTS OF "SELF MANAGEMENT" AND "MANAGEMENT" IN PRACTICE OF MANAGERS AND EXPERTS IN AGRIBUSINESS

Summary

Clarifies the essence of what constitutes "self-management" and turns his role in managing enterprise resources. Disclosed functional content management in complex medium and long-term situations justified priority of self-management in relation to the management of business entities in agribusiness

№ 12 2015, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 617

Відомості про авторів

Г. М. Чорний

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

G. Chornij

Doctor of Economics, Professor


І. А. Міщенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Mishchenko

Ph.D., associate Professor


І. В. Данилевська

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Danilevskaya

graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Чорний Г. М., І. А. Міщенко, Данилевська І. В. Діалектика понять "самоуправління" і "управління" в практичній діяльності керівників і спеціалістів підприємств апк. Агросвіт. 2015. № 12. С. 3–6.

Chornij, G., Mishchenko, I. and Danilevskaya, I. (2015), “Dialectical concepts of "self management" and "management" in practice of managers and experts in agribusiness”, Agrosvit, vol. 12, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.