EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
В. В. Рудь

Назад

УДК: 330.143.2(637.5)

В. В. Рудь

ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Проаналізовано особливості формування доданої вартості в м'ясопереробних підприємствах Житомирської області. Досліджено стан та основні проблеми розвитку м'ясопереробної галузі. Таким чином, м'ясопереробні підприємства мають значний потенціал для інтенсивного розвитку та нарощування темпів виробництва. Висвітлено та охарактеризовано класифікацію та структуру витрат підприємств м'ясопереробної галузі. Встановлено, що додана вартість, за своїм економічним змістом є частиною повної вартості товару і включає в себе наступні складові: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування, інші операційні витрати тощо. Для оцінки діяльності м'ясопереробних підприємств щодо формування доданої вартості доцільним є використання та склад витрат. Розкрито взаємозв'язок доданої вартості з основними фінансовими показниками та необхідність розвитку м'ясопереробних підприємств для задоволення потреб споживачів.

V. Rud

THE FORMATION OF VALUE ADDED OF THE MEAT PROCESSING INDUSTRY

Summary

The paper analyzes the features of the formation of value added meat processing enterprises in Zhytomyr region. The condition and main problems of the meat industry. Meat processing companies have considerable potential for intensive development and increasing production rates. The classification and structure meat processing industry are described. It is established that the value added by their economic content is part of the full cost of the product and includes the following components: material costs, labor costs, deductions for social activities, depreciation, other operating expenses and more. For evaluation of meat processing plants on the formation of value added, it is reasonable to use and cost structure. The interrelation of the value added of the financial indicators is revealed аnd the necessity of meat processing plants to meet consumer needs.

№ 11 2015, стор. 70 - 73

Кількість переглядів: 1051

Відомості про авторів

В. В. Рудь

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Rud

PhD student, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Рудь В. В. Формування доданої вартості підприємствами м'ясопереробної галузі. Агросвіт. 2015. № 11. С. 70–73.

Rud, V. (2015), “The formation of value added of the meat processing industry”, Agrosvit, vol. 11, pp. 70–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.