EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
М. А. Стариченко

Назад

УДК: 330.322:338.432

М. А. Стариченко

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті узагальнено підходи щодо визначення сутності поняття "інвестиційна привабливість". Автором систематизовано особливості прояву інвестиційної привабливості на рівні країни, регіону та підприємства. Визначено основні складові інвестиційної привабливості аграрних підприємств та встановлено зв'язок між ними. Ідентифіковано чинники формування інвестиційного клімату сільськогосподарських підприємств. Досліджено вплив економічних умов функціонування й розвитку галузі сільського господарства на інвестиційну привабливість конкретного суб'єкта. Обгрунтовано необхідність розробки заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору.

M. Starichenko

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article summarizes the approaches to defining the essence of the concept of "investment attractiveness". The author systematized features of investment appeal at the country level, region and company. The main components of investment attractiveness of agricultural enterprises and the connection between them. Identified factors shaping the investment climate of farms. The effect of economic conditions for the functioning and development of the agricultural sector in particular investment attractiveness of the subject. The necessity of developing measures to improve the investment attractiveness of the agricultural sector.

№ 11 2015, стор. 65 - 69

Кількість переглядів: 933

Відомості про авторів

М. А. Стариченко

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Білоцерківський національний аграрний університет

M. Starichenko

graduate student of the Department of Finance and Credit Belotserkovsky national agrarian university

Як цитувати статтю

Стариченко М. А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва. Агросвіт. 2015. № 11. С. 65–69.

Starichenko, M. (2015), “Investment attractiveness of agricultural production”, Agrosvit, vol. 11, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.